Eksamen - Class Award - Demonstration Class

Tilmeld til eksamen 2018 på dette link: Tilmeld - enroll der er nu lukket for tilmelding

Vidste du at: En eksamen fra Royal Academy of Dance er internationalt anerkendt og opfylder kriterierne for Bologna aftalen om uddannelse, og derfor tæller en eksamen med, når man søger ind på en uddannelse.

Pre School 1 og 2 kan komme ind med deres lærer og demonstrere deres færdigheder for eksaminator. Læreren er med og hvert barn kan have 2 familiemedlemmer med som publikum. Til slut får de overrakt et diplom af eksaminator. Børnene er stolte og glade for at komme ind og vise deres færdigheder.
Image
Fra Pre Primary og opefter kan man gå til Class Award. Eleverne kommer ind med deres lærer, men her kan forældre ikke få adgang, og diplomer og medaljer får man først til efteråret.
Image

Fra Grade 1 og opefter kan man gå til eksamen eller Class Award. Til eksamen skal man selv ind uden lærer. Man bliver vurderet i teknik, musikalitet og udtryk/fortolkning. Resultater kommer i slut august, og når diplomer og medaljer er ankommet holder vi fest og fejrer vores elever.

Royal Academy of Dance har også faglige niveauer. Her bliver man vurderet efter faglige kriterier. 

Image
Image

Grade 1-8

Alle elever fra Grade 1 - 8  kan indstilles til eksamen eller Class Award. Det forudsætter dog, at man har et fremmøde på minimum 75% for at sikre, at eleven får en god oplevelse. 

Image
Image

Karakterdans

Karakterdans er en del af de store klassiske balletter, og fra Grade 1 op til Grade 8 bygges karakterdanse op fra enkle danse op til højere niveau for hvert år. Eleverne er meget glade for Karakter, og der er så mange forskellige slags: Polsk, Russisk, Spansk, Ungarnsk o.s.v., og det sætter fokus på alle de forskellige udtryk og er utrolig spændende. 

Image
Image

Faglige niveauer - Vocational

En eksamen fra RAD (Royal Academy of Dance) er internationalt anerkendt. En anerkendt uddannelse kendetegnes ved, at der er fastsat nogle internationale kriterier for den standard man skal opnå på de forskellige niveauer. Det diplom man får, når man består en RAD eksamen tæller point/ECTS på lige fod med andre anerkendte uddannelser både i Danmark og i andre lande.Hvis man f.eks. søger ind på en anden uddannelse, så kan man evt. skifte et fag ud og sætte sine ballet eksaminer ind i stedet for. Jo højere niveau, des flere ECTS.
Image
Image
Image

Faglige Niveauer - Vocational Levels

Der er 5 faglige/Vocation VC niveauer: Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1 og Advanced 2. Der er også Repertoire hold, hvor man lærer 2 soloer fra en ballet. Repertoire klasserne er også fagligt niveau, og det er rigtig dejligt at få lov at prøve kræfter med en solo. Derfor har vi 2 teknik klasser, Teknik 2 og Teknik 3, hvor vi træner op imod de svære tekniske krav der skal opfyldes. Det er normalt at bruge mindst 1år og ofte 2 år på et niveau. En eksamen på fagligt niveau giver flere ECTS, ligesom der også vurderes efter en faglig standard.